Kuratórium

A Kuratórium feladatai különösen:

  • biztosítani az Alapító Okirat céljainak megvalósítását,
  • meghatározni az Alapítvány gazdálkodásának rendjét,
  • az alapítványi vagyon hasznosítása és hatékony működtetése,
  • dönteni az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai elfogadásáról,
  • gondoskodni az adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásáról,
  • évente beszámolni munkájáról az Alapítónak és a Alapítványhoz csatlakozóknak,
  • gondoskodni a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentáció vezetéséről, kötelezettségek teljesítéséről.

 

Az Alapítvány kezelője a Kuratórium.

Az Alapítvány jogi személy, képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan jogosult.

A Kuratórium:

A Kuratórium elnöke:

  • Dr. Dúll Andrea Magdolna

A Kuratórium tagjai

  • Dr. Kökönyei Gyöngyi
  • Gaál Nóra Éva