Örömmel értesítjük Önöket, hogy

a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése

2015. május 28–30. között Egerben kerül megrendezésre

Főszervező: az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kara

Jelentkezés kizárólag a Nagygyűlés honlapján lehet (www.mptnagygyules.hu) október 15-től.

A Nagygyűlésen csak regisztrált személyek vehetnek részt. A regisztrációhoz először a “Regisztráció” menüpontra kell kattintania, majd meg kell adnia a kért adatokat. Ezután megadott email címére kap egy üzenetet és egy internetes címet, melyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

Az aktív részvétel módjai

A Nagygyűlésen való egyéni szakmai szereplésre az alábbi hat lehetőség áll rendelkezésre:

  1. tematikus előadás: új, eddig még nem publikált empirikus kutatási eredmények, az elméletalkotás új megközelítéseinek bemutatása;
  2. szimpózium: egy nagyobb empirikus kutatásban elért egyéni eredmények, kutatócsoportban kidolgozott új elméletek bemutatása egy konkrét kutatás vagy téma köré szervezett előadásokkal;
  3. vitaszimpózium: vita központú innovatív szimpózium. Abban tér el a hagyományos szimpóziumtól, hogy az előadók csak 5-5 percben mutathatják be prezentációjukat, a részletesebb anyagot a Nagygyűlés honlapján előzetesen fel kell tölteniük. A felkészült vitavezető ezek alapján moderál hatékony, élénk vitát a résztvevők aktív bevonásával;
  4. egyéni poszterbemutató: egy adott témakörben végzett kutatás eredményeinek, problématerületének áttekintő bemutatása posztertáblákon;
  5. tematikus poszterműhely bemutató: kutatócsoportok, műhelyek közös témakörben végzett kutatásainak együttes bemutatása posztertáblákon;
  6. műhelybemutató: szakmai képzések, technikák, iskolák, szakmai szervezetek bemutatkozása ötletes, egyéni módon kis termes műhelyekként vagy kerekasztal beszélgetés formájában. 

Minden prezentációhoz maximum 3000 (műhelyeknél max. 5000) karakteres összefoglalóval lehet jelentkezni. Az előadás- és poszter-kivonatoknak ismertetniük kell a kutatás célját, az alkalmazott módszereket, a kutatás lebonyolítását és eredményeit. A szimpózium és tematikus poszterműhely összefoglalóinak utalniuk kell a kutatások elméleti és gyakorlati jelentőségére, közös elméleti, módszertani alapjaira, a szimpózium, illetve tematikus poszterműhely struktúrájára. A műhelybemutatók esetében a bemutatkozás forgatókönyvének összefoglalóját várjuk. A kivonatok elbírálása során fontos szempont a beküldött szöveg koherenciája, nyelvi megformáltsága.

Egy regisztrált résztvevő minden prezentációtípusban csak egy esetben lehet első szerző, továbbá legfeljebb egy-egy szimpózium, illetve tematikus poszterműhely szervezője lehet. Bármilyen típusú szakmai bemutató esetén a prezentáció bemutatójának (a prezentáló személynek) regisztrált résztvevőnek kell lennie. Egy személy egy szimpóziumban legfeljebb egy előadást tarthat. A szimpózium legfeljebb négy, a tematikus poszterműhely pedig legfeljebb öt prezentációból állhat. A szimpózium, illetve tematikus poszterműhely valamennyi előadását annak szervezője (regisztrálója) tölti fel.

A hagyományos szimpóziumok és a tematikus ülések előadásainak időtartama a szimpózium, illetve a tematikus ülés elnökének és az előadóknak a döntése alapján átlagosan kb. 15 perc, amit rövid megbeszélés és vita követ. A szimpózium, illetve tematikus poszterműhely vitavezetője (diszkutánsa) segíti elő, hogy aktív tudományos eszmecsere alakuljon ki az ülésen, illetve műhelybemutatón. A vitavezetőnek is regisztrált résztvevőnek kell lennie.

Részvételi díjak 

2015.03.15-ig

2015.03.16–

 2015.05.05

MPT tag tagdíjhátralék nélkül

21.000 HUF

30.000 HUF

MPT tag tagdíjhátralék nélkül diák vagy nyugdíjas

16.000 HUF

20.000 HUF

Nem MPT tag

26.000 HUF

35.000 HUF

Nem MPT tag diák vagy nyugdíjas

18.000 HUF

25.000 HUF

Kísérő

9.000 HUF

A részvételi díj tartalmazza a Nagygyűlésen való teljes körű részvétel mellett a fogadáson és a banketten való részvételt is. Minden befizetésről számlát állítunk ki és elküldjük a regisztráció során megadott email címre. Kérjük jelezze, ha számláját postai úton szeretné megkapni. Ha a regisztrációs díj átutalásához számlát kérnek, e-mailen (mpt@ppk.elte.hu) meg kell rendelni a díjbekérő számlát, a végleges számlát a befizetés alapján fogjuk postázni a megadott postacímre.

A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének számlaszáma: ERSTE Bank Hungary, 11991102-02102696-00070010

Határidők:

Prezentáló résztvevőknek:

• Regisztráció és jelentkezés prezentációra kivonattal: 2015. január 15. Értesítés elfogadásról, elutasításról: 2015. január 25.

• A végleges szakmai programba és a kivonatkötetbe való bekerülés feltétele a részvételi díj befizetése legkésőbb 2015. március 15-ig.

• Aki nem szándékozik a banketten részt venni, a fenti táblázatban feltüntetett részvételi díjakból 5000 Ft mérséklést kap minden kategóriában.

Nem prezentáló résztvevőknek:

• Regisztráció: 2015. május 5.

• Kedvezményes részvételi díj befizetési határideje: 2015. március 15.

• 2015. május 5. után már csak helyszíni regisztráció lehetséges

Dr. Estefánné Varga Magdolna Dr. Vargha András

a Szervezőbizottság elnöke a Tudományos Programbizottság elnöke